TRANSFORMACJA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO

SEKTOR ENERGETYCZNY

Naszym zadaniem jest przeprowadzenie transformacji kompletnego systemu logistycznego dużej firmy naftowej, wraz z wycofaniem wcześniej stosowanych systemów.

Kluczowy wpływ na transformację systemu ma jednoczesna standaryzacja i integracja na poziomie grupy, która dotyczy 11 krajów i ponad 80 procesów biznesowych.

Jest to złożony projekt stanowiący duże wyzwanie w zakresie zasobów, komunikacji, przepisów prawnych, obsługi błędów i zarządzania zmianą.

Zakres: Transformacja złożonego systemu logistycznego

Budżet: 30 MLN EUR