WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM PRACY W SEKTORZE

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Naszym bieżącym zadaniem jest wsparcie wdrożenia systemu do zarządzania procesami inwestycyjnymi i budowlanymi związanymi z siecią dystrybucyjną wybitnej firmy zajmującej się handlem energią na Węgrzech.

Celem projektu jest ustanowienie przejrzystego systemu zarządzania przepływem pracy, który zapewnia natychmiastowe rozwiązania dla pojawiających się potrzeb w zakresie konserwacji i rozwoju.

Zakres: Wdrożenie systemu przepływu pracy zarządzania siecią

Budżet: 700 TYS. EURO